Posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

6 KWIETNIA 2018
E. K.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w sali multimedialnej w Domu Biskupa Łowickiego w Łowiczu.