Pielgrzymka Żywego Różańca do Domaniewic

15 CZERWIEC 2018
ks. Łukasz Antczak

Msza św. w kościele św. Bartłomieja – rozpoczęcie o godz. 10.30