Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński