Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński