Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński