Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach

14 WRZEśNIA 2023
ks. Roman Sękalski

PROGRAM PIELGRZYMKI KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
DO SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH
W DOMANIEWICACH
„Pod Twoją obronę, Pocieszycielko Strapionych”

7 października 2023 r.
Kościół parafialny św. Bartłomieja
9.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
10.15 – słowo Moderatora diecezjalnego ŻR i zawiązanie wspólnoty
10.30 – uroczysta Msza św.
12.00 – rozpoczęcie procesji różańcowej
– Anioł Pański (śpiewany)
– różaniec -Tajemnice Bolesne
Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
– Konferencja różańcowa
– ogłoszenia, zakończenie pielgrzymki, słowo Biskupa Łowickiego i błogosławieństwo
– poczęstunek.