Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Domaniewic

5 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński