Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Domaniewic

19 WRZEśNIA 2017
admin

PROGRAM PIELGRZYMKI:
10:00 Zawiązanie wspólnoty (Kościół parafialny w Domaniewicach)
10:30 Msza święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Andrzeja F. Dziuby
11:30 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej (w drodze modlitwa różańcowa)
Po przybyciu konferencja, którą wygłosi ks. Józef Pietrusik SDB, proboszcz par. pw. św. Michała Archanioła w Kutnie – Woźniakowie; a także możliwość indywidualnej modlitwy