Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

17 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki