Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki