Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński