Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński