Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

17 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki