Ostatni dzień na przekazanie zbiorczego wykazu aktów z parafii przez Dziekana do KDŁ

9 GRUDZIEń 2019
ks. Łukasz Antczak