Olimpiada Teologii Katolickiej – Etap Diecezjalny

14 WRZEśNIA 2023
Krzysztof Zwoliński

Środa godz. 11:00 (Łowicz)