Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński

Modlitwa we wszystkich świątyniach w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich.