Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

– Wręczenie krzyży misyjnych
– Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację bł.
kard. Stefana Wyszyńskiego
– Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej