Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Wręczenie Krzyży misyjnych

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński