Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich – Katowice

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

21-23 kwietnia