Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny

19 WRZEśNIA 2017
admin

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Kontakt z koordynatorem diecezjalnym:
Jolanta Burian
e-mail: jolantaburian@civitaschristiana.pl
ul. Reymonta 9
96-100 Skierniewice
tel. 783 981 848