Ogólnopolska Szkoła Animatorów Misyjnych (II stopień)

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

27 czerwca – 1 lipca