Ogólnopolska Szkoła Animatorów Misyjnych (I stopień)

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

26-30 czerwca