Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki