Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę

16 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki