Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński