Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się, jak każdego roku, ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę.

W tym roku już po raz 85. nauczyciele z całej Polski będą pielgrzymować na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki są słowa:

,,Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – Patronką Nauczycieli Polskich”.