Ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Loretto (diec. warszawsko-praska)

29 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (19-20 czerwca)