Ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Loretto (diec. warszawsko-praska)

29 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński