Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lektorów do Sanktuarium na Świętym Krzyżu

16 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki