Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Dzień chorego w Metropolii Przemysko-Warszawskiej Kościoła greckokatolickiego

-Dzień Cierpienia w Intencji Misji (Zesłanie Ducha Świętego)