Ogólnopolska Pielgrzymka Kleryków Seminariów Duchownych na Jasną Górę

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński