Ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki