Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński