Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński