Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

28 MAJA 2021
Krzysztof Zwoliński