Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński