Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński