Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

18-19 sierpnia