Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński