Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu

22 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński