Ogólnopolska Pielgrzymka funkcjonariuszy i pracowników KAS na Jasną Górę

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Poznańskie Forum Duszpasterskie – prezentacja Programu Duszpasterskiego

-Ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę (11-12 września)