Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński