Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński