Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę

21 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

Msza św. na Wałach Jasnogórskich – godz. 15.00