Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński