Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński