Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę

29 GRUDNIA 2023
Krzysztof Zwoliński