Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński