Odprawa katechetyczna w WSD

21 SIERPIEń 2020
ks. Łukasz Antczak

Rozpoczęcie o godz. 10.00