Odprawa Katechetyczna

23 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne

Godzina Rozpoczęcia: 10.00

Temat: Biblia w katechezie. Katecheza kerygmatyczna