Obchody męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Sanktuarium Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

22 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński