Obchody Dnia Flagi RP

16 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki

Msza św. w Katedrze Polowej WP