Niedziela Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach.

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych