Niedziela Słowa Bożego

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński