Msza św. rozpoczynająca spotkania synodalne w rejonie łęczyckim

19 STYCZNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Msza św. o godz. 12:00 – Łęczyca, par. św. Andrzeja Apostoła (temat spotkań: liturgia, sakramenty, Eucharystia – źródło wiary, nadziei i miłości oraz fundamenty budowania wspólnoty Kościoła)