Msza św. rozpoczynająca spotkania synodalne w rejonie kutnowskim

19 STYCZNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Msza św. o godz. 18:00 – Kutno, par. św. Wawrzyńca (temat spotkań: wychowanie i nauka w dziele promocji osoby ludzkiej)