Modlitwa o powołania w parafii Kutno- bł. Ks. M. Woźniaka i bł. Ks. M. Oziębłowskiego

28 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki